Barnelege Astri Vigen
Spesialist innen pediatri og allergologi med erfaring i behandling av barn fra sykehus og egen praksis siden 1989. Hun studerte medisin i Tyskland og i Oslo, og fikk sin spesialistutdannelse ved Barneavdelingene på Rikshospitalet, Buskerud sentralsykehus og Ullevål Sykehus. Har arbeidet mye med astma og allergi hos barn og ungdom.


Åpningstider:

Mandag - Torsdag 08:30 - 16:00

Besøksadresse

Nydalen Barnelegesenter
Nydalsveien 36B, 5 Etg
0484 Oslo

Kontakt

Telefon: 22 58 74 00
Faks: 22 58 74 01
Epost: post@nydalenbarnelege.nhn.no